sezon turystyczny mazury

Wydarzenia

Węgorzewski jarmark kultury ludowej

Jedną z najciekawszych imprez regionalnych na Mazurach jest odbywający się już po raz 35 Międzynarodowy Jarmark Folkloru w Węgorzewie . Wydarzenie to odbywa się w centrum miasta
w okolicy zamku krzyżackiego i przyciąga rokrocznie dziesiątki wystawców z całej Polski, oraz z zagranicy – przede wszystkim z niedalekiej Litwy.

Read More